Sanataiteesta

Sanataide innostaa lukemaan, kirjoittamaan ja käyttämään kerronnan eri muotoja. Sanataiteen harrastaminen tukee kielen ja mielikuvituksen kehittymistä sekä monilukutaitoa.

Taiteen perusopetusta sanataiteessa järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista, opetussuunnitelmaan pohjautuvaa taidekasvatusta alan ammattilaisten ohjauksessa.

Sanataiteessa on vain oikeita vastauksia.
Sanataide sopii kaikenikäisille.
Sanataide keinuu salaisissa toiveissa ja uskomattomissa unelmissa.

Föreningen för ordkonstundervisning

Ordkonst inspirerar till att skriva och att använda berättandets olika former. Att utöva ordkonst stöder utvecklingen av språket, fantasin och uttrycksförmågan samt förmågan att skapa och förstå multimodala texter.

Grundläggande konstundervisningen i ordkonst är målinriktad, baserar sig på en läroplan och fortskrider från nivå till nivå. Undervisningen riktar sig i första hand till barn och unga och leds av professionella inom området.

Med hjälp av ordkonst förstår vi världen, andra och oss själva.
Ordkonst som hobby skapar samhörighet.
I ordkonsten svävar hemliga önskningar och underbara drömmar.

What is literary arts education?

Basic art education in literary arts is a goal-oriented education which proceeds on a level by level basis. It is offered primarily for children and young people. Studying literary arts develops creativity, storytelling, language skills and self-expression. It leads to a broader and deeper understanding of multiliteracy in terms of linguistic diversity, linguistic expression and modes of representation.