Suomen sanataideopetuksen seura

Suomen sanataideopetuksen seura edistää sanataiteen tuntemusta ja asemaa. Kehitämme valtakunnallisesti sanataiteen perusopetusta ja muuta harrastustoimintaa. Lisäksi järjestämme koulutuksia ja tiedotamme alan ajankohtaisista asioista.

Föreningen för ordkonstundervisning i Finland har som uppdrag att främja kännedomen om ordkonst och dess undervisning. Föreningen utvecklar grundläggande konstundervisning i ordkonst och skapar förutsättningar för hobbyverksamhet. Till uppdraget hör även att arrangera fortbildningar och att informera om det som sker på fältet.