Avointa vaikuttamistyötä sanataidekasvatuksen puolesta

Eduskuntaan tai ministeriöihin kohdistuvasta, pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta tai sen neuvonnasta on jatkossa ilmoitettava avoimuusrekisteriin. Avoimuusrekisterillä parannetaan päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja torjutaan epäasiallista vaikuttamista. Myös Suomen sanataideopetuksen seura tekee vaikuttamistyötä ja on näin ollen rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin.

Ensimmäiset toimintailmoitukset jätetään kesällä 2024 ja tästä eteenpäin puolen vuoden välein. Toimintailmoituksissa nimetään muun muassa vaikuttamistoiminnan kohteena olleet kansanedustajat, ministerit, valtiosihteerit ja erityisavustajat. Kansanedustajien avustajien ja eduskuntaryhmien henkilöstön osalta ilmoitetaan tieto eduskuntaryhmästä.

SSOS:n vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa kerrotaan vaikuttamistyön teemoista seuraavasti:

”Sanataidekasvatuksen ja -opetuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta edistetään vahvistamalla sanataidekasvatuksen asemaa kaikkien kasvatus- ja koulutusasteiden opetussuunnitelmien perusteissa ja lisäämällä harrastusmahdollisuuksia sekä vahvistamalla taiteen perusopetusta. On tärkeää myös tehdä vaikuttamistyötä rahoituksen, rakenteiden ja muiden resurssien vahvistumiseksi.

Sanataideopettajan korkeakoulutututkinnon saamiseksi, sanataidepedagogiikan kehittämiseksi ja sanataiteen ja sanataidekasvatuksen tutkimuksen lisäämiseksi seura tekee vaikuttamistyötä niin korkeakoulujen ja koulutusviranomaisten kuin muidenkin päättäjien suuntaan.”

Lisätietoa avoimuusrekisteristä.

Julkaistu: 20.2.2024