Föreningen för ordkonstundervisning

Föreningen för ordkonstundervisning i Finland har som uppdrag att främja kännedomen om ordkonst och dess undervisning. Föreningen utvecklar grundläggande konstundervisning i ordkonst och skapar förutsättningar för hobbyverksamhet. Till uppdraget hör även att arrangera fortbildningar och att informera om det som sker på fältet.  

Ordkonst inspirerar till att skriva och att använda berättandets olika former. Att utöva ordkonst stöder utvecklingen av språket, fantasin och uttrycksförmågan samt förmågan att skapa och förstå multimodala texter.

Grundläggande konstundervisningen i ordkonst är målinriktad, baserar sig på en läroplan och fortskrider från nivå till nivå. Undervisningen riktar sig i första hand till barn och unga och leds av professionella inom området.

Med hjälp av ordkonst förstår vi världen, andra och oss själva.
Ordkonst som hobby skapar samhörighet.
I ordkonsten svävar hemliga önskningar och underbara drömmar.

Ordkonstveckan

Den nationella ordkonstveckan arrangeras igen den 18-24 mars 2024. Veckans tema är Vilda och lekfulla dikter. Ni kan gärna delta på svenska! Det finns svenskspråkiga uppgifter för alla åldersgrupper.
Materialet hittar du här.

Föreningen för ordkonstundervisning i Finland söker årets ordkonstgärning!

Finns det något ordkonstevenemang, någon ordkonstnär eller aktör som du tycker har varit speciellt aktiv för att främja ordkonsten under året 2023? Skicka in ditt eget förslag med motivering senast den 15.2.2024 till posti@sanataide.fi. Årets ordkonstgärning belönas med 500 euro och publicitet. Pristagaren tillkännages under ordkonstveckan, (vecka 12) i mars.

Ordkonstövningar på distans

Här samlar vi tips och övningar för den som inte kan träffas i grupp. Uppgifterna är utformade av Sydkustens ordkonstskola för barn i olika åldrar och får användas fritt.

Ordkonstövningar på distans

Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbetsfält

Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbetsfält är en rapport av Monica Martens-Seppelin.

Ladda ner rapporten (PDF)