Taiteen perusopetuksesta

Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Valittavia taiteenaloja on yhdeksän. Opetusta on tarjolla laajasti Suomessa ja oppilaaksi pääsee matalalla kynnyksellä.

Taiteen perusopetus tuo laadukkaan taiteen opetuksen laajasti saataville eri puolille maata. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on kansallinen ja yhteismitallinen. Vakiintunut ammattimainen opetus ja tekemisen perinteet varmistavat, että opettaminen on luotettavaa ja jatkuvaa.

Harrastuksen taiteen perusopetuksen parissa voi aloittaa koululaisena, sitä nuoremmat voivat osallistua varhaisiän taidekasvatukseen. Taiteen perusopetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta kiinnostus taiteiden opiskelua kohtaan kasvaa jatkuvasti myös aikuisväestön keskuudessa. Aikuisryhmiä löytyy yhä useammasta taiteen perusopetuksen oppilaitoksesta.

Taiteen perusopetusliitto TPO ry on kattojärjestö kuudelle taiteen perusopetuksen valtakunnalliselle järjestölle, jotka edustavat arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön, mediataiteiden, musiikin, sanataiteen, sirkustaiteen, tanssin ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia. TPO-liitto on taiteen perusopetuksen edunvalvoja, asiantuntija ja aktiivinen vaikuttaja, joka nostaa esille taiteen perusopetuksen merkitystä ja asemaa muuttuvassa yhteiskunnassa.

Lisätietoja osoitteesta artsedu.fi/ sekä okm.fi/taiteen-perusopetus

Sanataiteen taiteen perusopetusta tarjoavat tahot (täydentyy)

Sanataidekoulu, Tampereen seudun työväenopisto

Tampereen seudun työväenopistossa annetaan sanataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille yleisen oppimäärän mukaan. Sanataiteen perusopetuksessa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin sanankäytön muotoihin. Opintojen alussa korostuvat leikinomaisuus ja toiminnallisuus. Kertojan taitojen kehittyessä syvennytään kirjoittamiseen monitaiteisin ja yhteisöllisin tavoin. Iän mukaisia tasoryhmiä on neljä. Lisäksi työväenopistossa on avoimia sanataideryhmiä eri-ikäisille lapsille ja nuorille.
Työväenopiston yhteinen asiakaspalvelun sähköpostiosoite: tyovaenopisto@tampere.fi
Sanataiteen taiteen perusopetukseen liittyvät kysymykset: kristiina.kestinen@tampere.fi
Verkkosivut: Työväenopiston verkkosivu sekä sanataiteen taiteen perusopetuksen verkkosivu.

Vantaan sanataidekoulu

Vantaan sanataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta sanataiteessa Vantaalla ja Espoossa.
Valmistavat opinnot voi aloittaa jo 4–6-vuotiaana, mutta varsinainen taiteen perusopetus alkaa 7-vuotiaana. Opinnot voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Opetusta tarjotaan säännöllisesti viikoittain lukuvuosien aikana. Lukuvuosi alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa. Lisäksi opetusta tarjotaan erillisinä kursseina ja leireinä koulujen kesälomien aikana.
Sanataidekoulun sähköpostiosoite on info@sanataidekoulu.fi.
Verkkosivut löytyvät osoitteesta www.sanataidekoulu.fi.