Hehkuvat sanat

Hehkuvat sanat -sanataiteen valtakunnallinen lukutaitohanke on Suomen sanataideopetuksen seuran koordinoima hanke, joka näkyy ja kuuluu vuosina 2024-2025.

“Miten lapset itse näkevät lukutaitotyön, koskettaako se heitä ja kuinka he haluaisivat lukutaitoa edistettävän?”

Seitsemän lukutaitoprojektia

Hankkeessa toteutetaan seitsemän erilaista lukutaitoprojektia, joissa lapsia ja nuoria innostetaan lukemaan sanataiteen menetelmiä käyttäen.

Ideana on, että toiminta on osallistavaa ja yhteisöllistä, itse tekemistä. Projektien suunnittelussa ja toteutuksessa lapset ja nuoret ovatkin aktiivisina toimijoina mukana. Hankkeen projektit sisältävät erilaisia vierailuja, työpajoja, koulutuksia.

Hanke myös yhdistää sanataiteen tekijöitä valtakunnallisesti, sillä hankkeen aikana jaetaan tietoa, kootaan hyviä käytänteitä sekä kehitetään sellaisia luovan työn edellytyksiä ja toimintamalleja, joita voidaan jakaa eteenpäin ja hyödyntää lukutaitotyössä.

Hankkeen aikana teemme sanataidetta tunnetuksi perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa, toisella asteella ja muussa koulutuksessa.

Hanketta tehdään kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi.

“Lukeminen voi olla yhteisöllinen harrastus!”

Lähtökohdat 

Sanataide on avain esimerkiksi monilukutaidon kehittymiseen, kielellisen ilmaisun taitojen vahvistumiseen ja tunteiden ilmaisemiseen kunkin omista lähtökohdista. Kieli on identiteetin perusta ja tarinat kaikille kulttuureille yhteinen tapa jäsentää todellisuutta. Sanataidekasvatuksen avulla voidaan edistää lasten ja nuorten luovuutta ja kokemusta merkityksellisestä elämästä.

Sanataiteella voidaan jo varhaiskasvatuksessa luoda pohjaa kielitaidon, sanavaraston ja lukutaidon ja -innon kehittymiselle. Sanataidemenetelmien käytön lisääminen myös kouluissa tuo uusia työkaluja kriittisen ajattelun ja osallisuuden lisäämiseen. Sanataiteen saatavuutta ja harrastusmahdollisuuksia erityisesti lapsille ja erityisryhmille tulisi lisätä ja sanataidetoiminnan kehittäminen esimerkiksi kirjastoissa tuo uusia osallistumismahdollisuuksia.

Luku- ja kirjoitustaidon luovaan pedagogiikkaan erikoistuneiden ammattilaisten osaaminen ei tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi. Sanataiteen ammattilaisten johdolla tapahtuva sanataidemenetelmien tunnettuuden ja käytön lisääminen johtaa siihen, että myös erityisryhmille suunnattu pedagogiikka kehittyy.

Sanataideopetuksen ja sen rahoituksen kasvattaminen sekä alan tutkimuksen edistäminen on tärkeä keino vähentää luku- ja kirjoitustaidon vaihteluista johtuvaa sosiaalista eriarvoistumista.

Hanketta tekemässä

Jyväskylän kansalaisopiston sanataidekoulu
Sanataidekoulu Aapeli
Sanataideyhdistys Sanaratas
Sanataideyhdistys Yöstäjä ry
Sydkustens Ordkonstskola
Turun Kirjan talo – Bokens hus ry
Vantaan sanataidekoulu

Ajankohtaista hankkeessa

Sanojen salapoliiseja alkuopetuksessa, oman sanapankin keräämistä, nuorten lavarunousesityksiä, koululehtiprojekteja, koulutaiteilijoiden kanssa toteutettu lasten ja nuorten oma lukutaito-ohjelma, ruotsinkielisiä kirjallisuuskursseja kirjastossa ja etänä, monikielisiä räppityöpajoja, kirjavinkkausta draamallisina esityksinä, haastatteluina ja kirjatrailereina. Hehkuvat sanat -hanke on muun muassa tätä ja paljon muuta. Pysy kuulolla!

Ordkonstskolan deltar i det nationella läsfrämjande projektet Lysande ord. Läs mera.

Hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.