Hehkuvat sanat

Hehkuvat sanat -sanataiteen valtakunnallinen lukutaitohanke on Suomen sanataideopetuksen seuran koordinoima hanke, joka näkyy ja kuuluu vuosina 2024-2025.

“Miten lapset itse näkevät lukutaitotyön, koskettaako se heitä ja kuinka he haluaisivat lukutaitoa edistettävän?”

Seitsemän lukutaitoprojektia

Hankkeessa toteutetaan seitsemän erilaista lukutaitoprojektia, joissa lapsia ja nuoria innostetaan lukemaan sanataiteen menetelmiä käyttäen.

Ideana on, että toiminta on osallistavaa ja yhteisöllistä, itse tekemistä. Projektien suunnittelussa ja toteutuksessa lapset ja nuoret ovatkin aktiivisina toimijoina mukana. Hankkeen projektit sisältävät erilaisia vierailuja, työpajoja, koulutuksia.

Hanke myös yhdistää sanataiteen tekijöitä valtakunnallisesti, sillä hankkeen aikana jaetaan tietoa, kootaan hyviä käytänteitä sekä kehitetään sellaisia luovan työn edellytyksiä ja toimintamalleja, joita voidaan jakaa eteenpäin ja hyödyntää lukutaitotyössä.

Hankkeen aikana teemme sanataidetta tunnetuksi perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa, toisella asteella ja muussa koulutuksessa.

Hanketta tehdään kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi.

Hankkeen päättyessä kesällä 2025 Hehkuvat sanat -hanketta koordinoiva Suomen sanataidepetuksen seura ja hanketta toteuttavat sanataidekoulut- ja yhdistykset ovat julkaisseet seitsemän lukutaitotyöhön liittyvää menetelmäopasta, jotka ovat kaikkien vapaasti käytettävissä, niin kouluissa, kirjastoissa kuin esimerkiksi nuorisotaloilla. 

“Lukeminen voi olla yhteisöllinen harrastus!”

Lähtökohdat 

Sanataide on avain esimerkiksi monilukutaidon kehittymiseen, kielellisen ilmaisun taitojen vahvistumiseen ja tunteiden ilmaisemiseen kunkin omista lähtökohdista. Kieli on identiteetin perusta ja tarinat kaikille kulttuureille yhteinen tapa jäsentää todellisuutta. Sanataidekasvatuksen avulla voidaan edistää lasten ja nuorten luovuutta ja kokemusta merkityksellisestä elämästä.

Sanataiteella voidaan jo varhaiskasvatuksessa luoda pohjaa kielitaidon, sanavaraston ja lukutaidon ja -innon kehittymiselle. Sanataidemenetelmien käytön lisääminen myös kouluissa tuo uusia työkaluja kriittisen ajattelun ja osallisuuden lisäämiseen. Sanataiteen saatavuutta ja harrastusmahdollisuuksia erityisesti lapsille ja erityisryhmille tulisi lisätä ja sanataidetoiminnan kehittäminen esimerkiksi kirjastoissa tuo uusia osallistumismahdollisuuksia.

Luku- ja kirjoitustaidon luovaan pedagogiikkaan erikoistuneiden ammattilaisten osaaminen ei tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi. Sanataiteen ammattilaisten johdolla tapahtuva sanataidemenetelmien tunnettuuden ja käytön lisääminen johtaa siihen, että myös erityisryhmille suunnattu pedagogiikka kehittyy.

Sanataideopetuksen ja sen rahoituksen kasvattaminen sekä alan tutkimuksen edistäminen on tärkeä keino vähentää luku- ja kirjoitustaidon vaihteluista johtuvaa sosiaalista eriarvoistumista.

Hanketta tekemässä

Jyväskylän kansalaisopiston sanataidekoulu
Sanataidekoulu Aapeli
Sanataideyhdistys Sanaratas
Sanataideyhdistys Yöstäjä ry
Sydkustens Ordkonstskola
Turun Kirjan talo – Bokens hus ry
Vantaan sanataidekoulu

Ajankohtaista hankkeessa

Hankkeessa moni toiminto toteutetaan yhteistyössä paikallisten koulujen kanssa. Jyväskylässä alkuopetuksessa ollaan sanojen salapoliiseja. Kuopiossa joukko ammattikoululaisia, yläkoulun erityisoppilaita ja alakoulun S2-oppilaita kerää sanataideopettajan ohjauksessa itselleen sanapankkia ja tutustuu runoteoksiin. Osa oppilaista pääsee myös lavalle esiintymään Kirjakantti-tapahtumassa. 

Joensuussa toteutetaan koululehtiprojekteja, ja lehtien sisällöistä vastaavat tietysti oppilaat itse. Lehtiin tulee suomenkielisten juttujen lisäksi myös ukrainan-, karjalan- ja venäjänkielisiä tekstejä ja lehdet pääsevät osaksi Lukuviikolla pidettävää sanataidenäyttelyä. 

Turun normaalikoululla ohjatuissa hanketoiminnoissa useat eri kielet sekoittuvat iloisesti keskenään, kun osallistujien äidinkieli vaihtelee suomesta arabiaan ja englantiin. Normaalikoulun opettajaharjoittelijat ovat aktiivisesti mukana muun muassa oppilaiden toivomissa räppipajoissa. Myös Vantaalla 4.-luokkalaiset oppilaat pääsevät esiintymään, kun luetuista kirjoista tehdään kirjavinkkauksia draamallisina esityksinä ja kirjatrailereiden muodossa.

Hankkeessa on myös täysin ruotsinkielistä toimintaa ja se kulkee nimellä “Lysande ord”. Ruotsia äidinkielenään puhuvat lapset ja nuoret ovat innostuneet yhteisöllisestä lukemisesta muiden kirjallisuudesta sekä lukemisesta pitävien lasten ja nuorten kanssa. Näitä kirjallisuuskursseja järjestetään vapaa-ajantoimintana niin kirjastossa kuin etänäkin, jolloin lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tulla mukaan kirjallisuuskeskusteluihin asuinpaikasta riippumatta. 

Tampere saa hankkeen myötä kaksi koulutaiteilijaa, jotka viettävät ensi lukuvuoden ajan muutaman työpäivän kuukaudessa kouluilla. Koulutaiteilijat ovat kuulemassa lasten ja nuorten ajatuksia Tampereelle suunnitellun Tarinatalon tiloihin ja toimintaan liittyen. Lasten ja nuorten kanssa toteutetaan myös heidän oma lukutaito-ohjelmansa, josta selviää, mitä lapset ja nuoret itse ajattelevat lukutaitotyöstä ja kuinka he haluaisivat lukutaitoa edistettävän.

Ordkonstskolan deltar i det nationella läsfrämjande projektet Lysande ord. Läs mera.

Hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.