Lasten runovallankumous

Kirjailija Kirsi Kunnaksen (1924–2021) 100-vuotisjuhlaa vietetään vuonna 2024. Valtakunnallisen juhlavuoden keskiössä ovat suomalainen lastenrunous, leikki, lukuilo ja lasten kulttuurinen toimijuus. Juhlavuoden koordinaattori, Kulttuurikeskus PiiPoo on valmistellut juhlavuoden sisältöjä laajassa yhteistyössä. Suomen sanataideopetuksen seura on mukana Kirsi Kunnas 100 -juhlavuoteen liittyvässä Lasten runovallankumous -hankkeessa.

Lasten runovallankumous -koulutus innostaa opettajia sanataiteen ja runouden hyödyntämiseen esi- ja alkuopetuksessa

Lasten runovallankumous -koulutuksesta järjestetään keväällä 2024 kaksi samansisältöistä verkkototeutusta. 

Kolme etäkoulutuspäivää ja pedagoginen aineisto johdattavat lasten kielellisen, luovan ilmaisun tukemiseen. Koulutuskokonaisuus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. Koulutus on osallistujille maksuton, toteutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutuksessa syvennytään lasten kielelliseen ilmaisuun sekä osallisuuteen kirjainten ja lukemisen maailmassa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien osaamista lukuilon ja -taidon tukemisessa. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on syvempi ymmärrys lasten kulttuurisesta toimijuudesta, kielileikistä ja lasten runoudesta sekä uusia sanataiteen menetelmiä opetustyöhön. Osallistujalla ei tarvitse olla aiempaa runouden tai sanataiteen osaamista.

Koulutukseen mahtuu 400 osallistujaa.

Lisätietoja osoitteesta www.kulttuuripiipoo.fi/koulutus