Kategoriat
Yleinen

Suomen sanataideopetuksen seura

Suomen sanataideopetuksen seura edistää sanataiteen tuntemusta ja asemaa. Kehitämme valtakunnallisesti sanataiteen perusopetusta ja muuta harrastustoimintaa. Lisäksi järjestämme koulutuksia ja tiedotamme alan ajankohtaisista asioista.

Sanataide innostaa lukemaan, kirjoittamaan ja käyttämään kerronnan eri muotoja. Sanataiteen harrastaminen tukee kielen ja mielikuvituksen kehittymistä sekä monilukutaitoa.

Taiteen perusopetusta sanataiteessa järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista, opetussuunnitelmaan pohjautuvaa taidekasvatusta alan ammattilaisten ohjauksessa.

Föreningen för ordkonstundervisning

Föreningen för ordkonstundervisning i Finland har som uppdrag att främja kännedomen om ordkonst och dess undervisning. Föreningen utvecklar grundläggande konstundervisning i ordkonst och skapar förutsättningar för hobbyverksamhet. Till uppdraget hör även att arrangera fortbildningar och att informera om det som sker på fältet.  

Ordkonst inspirerar till att skriva och att använda berättandets olika former. Att utöva ordkonst stöder utvecklingen av språket, fantasin och uttrycksförmågan samt förmågan att skapa och förstå multimodala texter.

Grundläggande konstundervisningen i ordkonst är målinriktad, baserar sig på en läroplan och fortskrider från nivå till nivå. Undervisningen riktar sig i första hand till barn och unga och leds av professionella inom området.

Kategoriat
Yleinen

Järjestöselvitys 2022

Kategoriat
Yleinen

Sanataideopettajan koulutusselvitys 2022

SSOS selvitti sanataiteen nykytilaa ja sanataideopettajan koulutustarpeita. Pääset lukemaan Veera Vähämaan ja Monica Martens-Seppelinin laatimat selvitykset oheisista linkeistä.

Sanataideselvitys

Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbetsfält