Sinnikästä ja tulevaisuuteen katsovaa työtä sanataidekasvatuksen edistämiseksi

Viime vuonna Suomen sanataideopetuksen seuran (SSOS) toiminnan painopisteinä olivat sanataiteen taidekasvatuksen ja taiteen perusopetuksen aseman vahvistaminen, lasten ja nuorten lukutaitotyön kehittäminen sekä valtakunnallinen vaikuttamistyö. 

Hallinnon tiukoista resursseista huolimatta, SSOS oli asettanut tavoitteeksi edistää sanataideverkoston sisäistä yhteistyötä, lisätä yhteistyötä myös muiden valtakunnallisten lukutaitotoimijoiden kanssa sekä tehdä aktiivista viestintää sanataiteen tunnettuuden lisäämiseksi. 

Yksi SSOS:n tärkeimmistä tavoitteista oli saada rahoitus toiminnanjohtajan palkkaamiseen, jotta seuran rooli ja toimintamahdollisuudet vahvistuisivat. Uusi toiminnanjohtaja aloitti työnsä 1.8.2023 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen turvin. 

Vuoden 2023 aikana saatettiin loppuun 2022 aloitettu visiotyö, jolla haluttiin kirkastaa tehtävää, tavoitteita sekä tulevaisuuden toiminnan painopisteitä. Visiontyön pohjalta tehty strategia taitettiin sekä suomenkielisenä että ruotsinkielisenä versiona.

SSOS osallistui aktiivisesti Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n edunvalvontaan ja päätöksentekoon muun muassa työskentelemällä sen toimielimissä. SSOS myös välitti runsaasti tietoa taiteen perusopetuksesta niin kuntien kuin kansalaisopistojen suuntaan. 

Koska Suomen sanataideopetuksen seura on ainoa valtakunnallinen sanataidekasvatukseen keskittyvä asiantuntijajärjestö, koettiin, että  SSOS:n on olennaista osallistua aktiivisesti Kansallisen lukutaito-ohjelman sekä Lukuliikkeen toimintaan. SSOS olikin mukana muun muassa Opetushallituksen järjestämissä pyöreän pöydän keskusteluissa lukutaito-ohjelmaan liittyen. SSOS ilmoittautui mukaan myös Lastenkirja-alan yhteistyöverkoston toimintaan sekä jatkoi vaikuttamistyötä sanataideopettajan koulutuspolkuun liittyen.

Elokuussa SSOS käynnisti OKM:n myöntämällä erityisavustuksella valtakunnallisen lukutaitohankkeen “Hehkuvat sanat”, jossa toteutetaan seitsemän erilaista lukutaitoprojektia, joissa lapsia ja nuoria innostetaan lukemaan sanataiteen menetelmiä käyttäen. Projektien suunnittelussa ja toteutuksessa lapset ja nuoret ovat aktiivisina toimijoina mukana. Hanke myös yhdistää sanataiteen ammattilaisia valtakunnallisesti.

Valtakunnallisella Sanataideviikolla SSOS haastoi eri puolilla Suomea toimivia sanataidekouluja yhteistyöhön konkreettisilla tehtäväideoilla. Vuonna 2023 myös kaikki Suomen peruskoulut haastettiin mukaan osallistumaan Sanataideviikon tehtäviin. Vuoden teemana oli lukemisen elämyksellisyys ja ilo. Vuoden sanataideteko 2022 -palkinnon saivat Silja Sillanpää ja Kati Oinonen Sanataidesukellus-sarjan käsikirjoituksesta. Palkinto oli suuruudeltaan 500 euroa.

Lämmin kiitos kaikille vuoden aikana kohdatuille, yhteistyökumppaneille sekä toiminnassa mukana olleille! 

Artikkelikuva marraskuussa pidetystä SSOS:n 20-vuotisjuhlaseminaarista. SSOS:n alkuajoista keskustelemassa Tiina Åhlgren, Arja Puikkonen ja Aulikki Rundgren. Kuva: Valtti Visuals

Julkaistu: 15.3.2024