SSOS lausui opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi

Suomen sanataideopetuksen seura jätti tammikuun lopussa lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027. Lausunnossa esitimme, että mikäli ohjelmassa nostetaan yksittäisiä taidekasvatuksen lajeja esiin, toivomme sanataiteen olevan mukana.

Sen lisäksi, että sanataide on kielellisen ilmaisun harrastustoimintaa ja kirjallisuuden yleisötyötä se on myös soveltava taiteenala. Sanataidetta voi harrastaa niin taiteen perusopetuksessa kuin vapaan harrastuskentän puolella, ja ala toimii tiiviissä yhteistyössä niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden, kirjastojen kuin taidelaitosten kanssa.

Lausunnossamme muistutimme, että tilanteessa, jossa heikosti lukevien määrä on lisääntynyt ja liian monella lukutaitoisellakin nuorella on lukuinto hukassa tai haasteita perussanaston tuntemisen kanssa, on tärkeää, että yhteiskunnassamme on kaikki keinot käytössä näihin haasteisiin puuttumiseksi. Heikko lukutaito voi edistää syrjäytymistä ja vaikeuttaa nuoren pääsyä opintoihin ja työelämään. Lukutaitotyössä keskeisimpiä ammattilaisia ovat sanataidekasvattajat, jotka toimivat sanataidejärjestöissä ja -kouluissa.

Monen muun hyödyn lisäksi sanataideharrastus mahdollistaa nuorille verkostoja ja ystävyyssuhteita sekä kannustaa osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lue lausunto täällä.

Julkaistu: 12.2.2024