Suomen sanataideopetuksen seuralle valtion yleisavustusta 5000 euroa vuodelle 2024

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset yleisavustuksista taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toimintaan vuodelle 2024 on julkaistu.

Suomen sanataideopetuksen seura saa kuluvalle vuodelle tukea yleistoimintaan 5000 euroa. Yleisavustuksen määrä putosi 5000 euroon viime vuonna. Aiemmin tuki on ollut vuosittain 12 000-14 000 euroa.

Myönnetyllä avustuksella edistetään
* taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa
* taiteen ja kulttuurin vahvistumista ja säilymistä elinvoimaisena
* taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta valtakunnallisesti
* taide- ja kulttuurialan toimintaedellytyksiä sekä rakenteiden ja toiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Suomen sanataideopetuksen seura kiittää ministeriötä myönnetystä avustuksesta.

Kaikki hakijat ja myöntösummat löytyvät OKM:n sivulta.

Julkaistu: 14.3.2024