Taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamista valmisteleva työryhmä asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön ja valtionrahoitusjärjestelmän uudistamista valmistelevan työryhmän. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Työryhmän toimikausi on 1.3.2024– 30.6.2025. Suomen sanataideopetuksen seuran puheenjohtaja ja Vantaan sanataidekoulun rehtori Tiina Åhlgren on nimetty työryhmään.

Hallitusohjelmakirjauksen mukaan taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on opetuksen saavutettavuuden parantaminen eri taiteenalat huomioiden.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
johtaja Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Varapuheenjohtaja
kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet
hallitussihteeri Elina Anttila, opetus- ja kulttuuriministeriö
toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen, Taitoliitto
rehtori Sanna Saarinen, Musiikkiopisto Juvenalia, Suomen musiikkioppilaitosten liitto (pj)
rehtori Johanna Kivioja, Kuvataide- ja käsityökoulu Emil, Kuvataidekoulujen liitto (pj)
kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, opetus- ja kulttuuriministeriö
rehtori Mia Lappalainen, Oulun Taidekoulu, Suomen Tanssioppilaitosten liitto (pj)
opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo, Opetushallitus
sijaisena (24.4.-31.8.2024) opetusneuvos Jaakko Jekunen, Opetushallitus
toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto
rehtori Terhi Perälä, Espoon sirkus- ja teatterikoulu Esko, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto (pj) erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen kuntaliitto
toiminnanjohtaja Viivi Seirala, Taiteen perusopetusliitto
rehtori Tiina Åhlgren, Vantaan sanataidekoulu, Suomen sanataideopetuksen seura (pj)

Pysyvät asiantuntijat
järjestelmäasiantuntija Simo Eerola, Opetushallitus
kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus
budjettineuvos Merja Salmi, valtiovarainministeriö

Lisätietoja:
OKM:n tiedote työryhmän asettamisesta 28.2.2024
TPO-liiton blogi Taiteen perusopetuksesta annetun lain uudistaminen esivalmisteluvaiheessa

Julkaistu: 29.2.2024