VUODEN SANATAIDETEKO

SSOS palkitsee vuosittain ansioituneen sanataideteon. Palkinnon saaja voi olla yhteisö tai sanataiteen kentällä toimiva yksityishenkilö.

Vuoden sanataideteko 2021 -palkinnon saa Veera Vähämaan tekemä sanataideselvitys Sanataideopettaja: tulevaisuuden toivemmatti.

Selvitys kokoaa ansiokkaasti ja napakasti sanataideopetuksen merkityksen, nykyisen tilan ja alan keskeiset haasteet yksiin kansiin ja vie sanataiteen aseman kehitystä eteenpäin. Selkeä selvitys ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset tarjoavat mitä parhaimmat välineet siihen, että päättäjille ja viranomaisille pystytään perustelemaan sanataideopettajien koulutustarve ja sanataidepedagogiikan hyödyt ja mahdollisuudet yhteiskunnan eri sektoreilla.

Palkinto on suuruudeltaan 500 euroa.

Veera Vähämaa on turkulainen sanataideohjaaja, koulutaiteilija ja kirjailija.


Årets ordkonstgärning

Årets ordkonstgärning 2021 går till Veera Vähämaas utredning Sanataideopettaja: tulevaisuuden toivemmatti (Ordkonstlärare: framtidens drömjobb)

Utredningen sammanfattar på ett förtjänstfullt sätt ordkonstundervisningens betydelse och nuläge samt de centrala utmaningarna inom området. Att ha dessa frågor samlade inom samma pärmar betyder ett lyft för ordkonstens ställning och utveckling. Den lättlästa och tydliga utredningen och de konkreta åtgärdsförslagen ger utmärkta verktyg att för beslutsfattare och myndigheter motivera behovet av utbildning av ordkonstlärare samt ordkonstpedagogikens betydelse och möjligheter inom olika sektorer i samhället.  

Veera Vähämaa är hemma från Åbo och arbetar som ordkonstlärare, skolkonstnär och författare. Årets ordkonstgärning belönas med 500 euro

(En motsvarande utredning har gjorts på svenska av Monica Martens-Seppelin på uppdrag av Svenska kulturfonden. Länk till den svenska utredningen: https://www.kulturfonden.fi/2022/01/27/ordkonst-intresserar-men-nu-behovs-pedagogutbildning-och-statliga-pengar/)

Vuoden sanataideteot:

2009 Sanasampo-hanke Etelä-Karjalassa
2010 Jyväskylän kansalaisopiston sanataidekoulu
2011 Lastenkirjailija Reetta Niemelä sanataidetyöpajasta ”Aurinkoon katsoja” 
2012 Sanaratas ry:n Mummolan loruportti -hanke
2013 Sanataidekoulu Aapeli
2014 Pro Lastenkirjallisuus – Pro Barnlitteratur ry:n Tarinoiden puisto -hanke
(2015 palkintoa ei jaettu)
2016 Aulikki Rundgrenin elämäntyö sanataidekasvatuksen edistämiseksi
2017 Lastenkirja- ja sanataidefestivaali Kirjalitta
2018 Sanataideopettaja Lotta Sanhaie
2019 Sanataidetta on! -teos ja tekijät
2020 Kirjan talo – Bokens hus ry

2021 Veera Vähämaan sanataideselvitys Sanataideopettaja: tulevaisuuden toiveammatti