Oriveden opiston kirjoittajakoulutuksen perinne elää ja voi hyvin

Olin siellä minäkin. Innostusta, lämpöä ja yhteisöllisyyttä tihkuvassa Kulttuuritalo Laikun
musiikkisalissa eräänä tiettynä marraskuisena perjantaina. Silloin, kun juhlittiin SSOS:n 20-vuotista
taivalta.

Sinä iltapäivänä useissa juhlapuheissa muisteltiin mennyttä sekä tavoiteltiin tulevaa.

Monien muistoissa palattiin Orivedelle opistolle – paikkaan, jota ilman kotimainen
sanataideopetuksen kenttä saattaisi näyttää nykyisin hyvinkin erilaiselta.

Tämä mystinen sanataiteen ja kirjailijuuden kehto mainitaan myös lukuisissa kirjailijahaastatteluissa,
muistelmissa ja elämäkerroissa kautta suomalaisen nykykirjallisuuden historian.

Kaikissa näissä muistona jostakin menneestä.

Sanataidetta viikonloppuisin – tai vaikka joka arkipäivä!

On totta, ettei Oriveden opiston sanataiteellista taikapiiriä sellaisenaan enää ole olemassa. Liian
harva kuitenkaan tietää, että Oriveden opiston arvokas sanataideopetuksen perintö jatkuu tuoreella,
ajanmukaisella otteella AhlmanEdulla, Tampereella.

Kyllä. Luit oikein: Tampereella ollaan! Vain seitsemän kilometrin päässä Kulttuuritalo Laikusta on
mahdollisuus syventyä kokonaisen lukuvuoden ajan sanataiteeseen, kirjoittamiseen ja kirjoittajana
kehittymiseen kansanopiston kirjoittajalinjalla.

Ja kyllä – meillä on mahdollista kerryttää osaamistaan tai ihan muuten vaan kieriskellä sanataiteen
raikastuttavalla nurmella myös viikonloppu- sekä kesäkursseilla. Niitä ohjaavat säkenöivät
sanataiteen ammattilaiset eri puolilta Suomea.

Mitä kirjoittajalinjalle tapahtui?

Oriveden opisto siirtyi Ahlmanin koulun säätiön omistukseen vuonna 2015. Muutos oli etenkin
taidealojen kansanopisto-opetukselle monella tavalla haastava, kuten perustavanlaatuisille
myllerryksille ominaista on. Kansanopiston elinvoiman ja perinteiden jatkuvuuden turvaamiseksi
siirtymä oli kuitenkin monella tavalla välttämätön.

Kuten yleensä, taustalla oli taloudellisia paineita, mutta myös ihminen oli muuttunut. Enää ei
haikailtu vahvasti yhteisöllistä internaattipedagogiikkaa vaan haluttiin nopeita yhteyksiä ja
mahdollisuuksia yksilöllisiin ratkaisuihin.

Seurauksena kaikesta tästä kirjoittajalinjan opetus siirtyi Tampereelle, AhlmanEdulle (ent. Ahlman)
vuonna 2018.

Kiitos kuuluu kokeneille sanataiteen ammattilaisille

Viimeisimmät vuodet äidinkielen opettaja, sanataiteen ohjaaja Helena Murtonen-Leppä on
luotsannut kirjoittajalinjan toimintaa ja kesäkurssien koordinointia pääasiallisesti yksin. Samalla
kiitos kuuluu kaikille vieraileville tuntiopettajille vuosien varrella.

Se, että nykyinen AhlmanEdun sanataideopetus on säilyttänyt elinvoimansa ja kyennyt laajentumaan
entisestään on luotettavien, pitkän linjan sanataiteen ammattilaisten ansiota: muiden muassa Taija
Tuominen
, Niina Hakalahti ja Harri Istvan Mäki ovat jokainen antaneet merkittävän panoksensa
AhlmanEdun kirjoittajille.

Kohti tulevaa entistä laajemmalla kirjoittajakoulutustarjonnalla

Kuluvana lukuvuonna AhlmanEdun kirjoittajakoulutus on ollut jälleen uuden edessä: syksyllä 2023
kirjoittajalinja opetus avattiin ensimmäistä kertaa historiansa aikana oppivelvollisille, peruskoulunsa
vastikään päättäneille kirjoittajille.

Samaan aikaan koulutustarjontamme täydentyi kirjoittamisen viikonloppukursseilla ja
kirjoittajalinjan ”kakkosvuodella”. Kirjoittajalinjan jatkovuosi on tarkoitettu AhlmanEdun
kirjoittajalinjalla joskus opiskelleille tai muutoin jo pidemmälle edistyneille kirjoittajille.

Syksystä 2023 alkaen myös meitä opettajia on ollut kaksi. Tuleviin uudistuksiin – ja niitä väistämättä
jatkossakin tulee – olemme varautuneet nyt kaksin hartein.

Rakkaus kirjoittamiseen on jatkuvasti uusiutuva luonnonvara

Tavoitteenamme on tulevaisuudessa laajentaa tavalla tai toisella tarjontaamme myös taidokkaille
kollegoillemme sanataideopetuksen, -ohjauksen ja -kasvatuksen alalla – siis vahvistaa entisestään
sitä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä, jonka rakentamisessa kotimaisella sanataidealalla ollaan jo
pitkällä.

Kenties tulevat sanataiteen soihdunkantajat voivat joskus muistella AhlmanEdun koulutuksia, kuten
me muistelemme Oriveden opiston aikoja. Sillä jokainen sanataiteen ammattilainen tietää, millainen
loputtomasti uusiutuva polttoaine on yhteisö, jonka jäseniä yhdistää rakkaus kirjoittamiseen.

Artikkelin on kirjoittanut sanataiteen ja viestinnän opettaja (FM, YTM, AmO) Niina Broman, joka
työskentelee AhlmanEdun kirjoittajalinjalla. Niina nauttii etenkin kotimaisesta maagisesta
realismista, säeromaaneista ja lastenrunoudesta.

Julkaistu: 26.2.2024