SSOS lisäisi opettajien ja sanataidekasvattajien yhteistyötä peruskoulussa

12.3.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan…

Taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamista valmisteleva työryhmä asetettu

29.2.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön ja valtionrahoitusjärjestelmän uudistamista valmistelevan työryhmän. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus taiteen…

Avointa vaikuttamistyötä sanataidekasvatuksen puolesta

20.2.2024

Eduskuntaan tai ministeriöihin kohdistuvasta, pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta tai sen neuvonnasta on jatkossa ilmoitettava avoimuusrekisteriin. Avoimuusrekisterillä parannetaan päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja…